تفسیر ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب ۵۷/۲/۲۷

با توجه به ابهامی که در برخی از انجمن های شهر در مورد تفسیر ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به وجود آمده است و تصور می گردد که چنانچه طرح تفصیلی شهری که به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون فوق الذکر می رسد، در صورت عدم تصویب انجمن شهر اعتباری نخواهد داشت، لذا به استناد تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۵ مزبور به شرح زیر توضیح داده میشود:

– کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، طرح تفصیلی طرح جامع شهری را که مهندسین مشاور شهرساز بر اساس اصول طرح جامع مصوب تهیه می نمایند از نقطه نظر فنی بررسی و در صورت صحت مطالعات و جوابگویی به نیازهای محلی، آن را به تصویب می رساند. رعایت طرح مزبور بدین ترتیب برای همگان لازم الاجرا است

– انجمن شهر آن قسمت از نقشه های طرح تفصیلی مصوب را که از وظایف مشخص شهرداری بوده و ضمنا اجرای آن برای شهرداری از نظر مالی تعهد آور و یا امکان پذیر است. با توجه به اولویت ها و خصوصا تأمین منابع مالی برای اجرا، تصویب می نماید که بدین ترتیب اجرای این نقشه های طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ برای شهرداری مربوط لازم الاجرا خواهد بود.

– شهرداری طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی (منجمله طرح جامع مصوب) می باشد و عدم تصویب یا تأخیر در تصویب انجمن شهر در مورد برخی از نقشه های طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ رافع مسئولیت های وی در قبال رعایت نمودن طرح های مذکور در هنگام صدور پروانه های ساختمان، تفکیک و یا سایر اقدامات شهرسازی نمی باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *