استخدام راه و شهرسازی

استخدام راه و شهرسازی

آگهی و اطلاعیه های استخدام راه و شهرسازی (شامل استخدام وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه) را در زیر می توانید مشاهده کنید:

 

فهرست استخدام راه و شهرسازی در سال 1396:

شغل محل خدمت نوع جنسیت تعداد
کارشناس راه، ساختمان و شهرسازي البرز – ساوجبلاغ آزاد مرد / زن 2 نفر
کارشناس راه، ساختمان و شهرسازي البرز – طالقان آزاد مرد / زن 2 نفر
کارشناس راه، ساختمان و شهرسازي البرز- نظرآباد آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري البرز – ساوجبلاغ آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري البرز – نظرآباد آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس راه، ساختمان و شهرسازي البرز – ساوجبلاغ ایثارگر مرد 1 نفر
کارشناس راه، ساختمان و شهرسازي البرز – طالقان ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس راه، ساختمان و شهرسازي البرز- نظرآباد ایثارگر مرد 1 نفر

 

فهرست استخدام راه و شهرسازی در سال 1397:

شغل مدرک تحصیلی محل خدمت نوع جنسیت تعداد
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها اردبیل-اردبیل آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها البرز-کرج آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها بوشهر-دشتستان آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري فوق لیسانس و دکتری شهرسازی در همه گرایش ها تهران-ستاد تهران آزاد مرد / زن 2 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها چهارمحال و بختیاري-شهرکرد آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها خراسان جنوبی-بیرجند آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها خراسان شمالی-بجنورد آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها زنجان-ابهر آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها سمنان-شاهرود آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها سیستان و بلوچستان-ایرانشهر-اسپکه آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها فارس-لار آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها قزوین-تاکستان آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها کرمان-منوجان آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها گیلان-بندرانزلی آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها مرکزي-اراك آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها یزد-یزد آزاد مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها آذربایجان شرقی-تبریز ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها آذربایجان غربی-ارومیه ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها اصفهان-شهرضا ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها ایلام-سیروان ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها تهران-تهران ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها اصفهان-شهرضا ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري فوق لیسانس و دکتری شهرسازی در همه گرایش ها تهران-ستاد تهران ایثارگر مرد / زن 3 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها خوزستان-اهواز ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها سمنان-سمنان ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها سیستان و بلوچستان-زاهدان ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها فارس-مرودشت ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها کرمانشاه-کرمانشاه ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها کرمان-کرمان ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها گلستان-گرگان ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها لرستان- خرم آباد ایثارگر مرد / زن 1 نفر
کارشناس معماري لیسانس و فوق لیسانس شهرسازی در همه گرایش ها همدان-فامنین ایثارگر مرد / زن 1 نفر
مجموع نیروی استخدامی 35 نفر

 


مفاهیم برخی از اصطلاحات بکار رفته در استخدام راه و شهرسازی به شرح زیر است:

تعاریف:

الف) دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکت هاي دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي، بانکها و بیمه هاي دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میشوند.

ب) مقاطع تحصیلی: مقطع تحصیلی نشانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرك اعطایی در پایان تحصیلات دانشگاهی (و سطوح حوزوي مرتبط) است.

ج) بومی بودن: افرادي که حداقل داراي یکی از ویژگی هاي زیر باشند، داوطلب بومی استان یا شهرستان تلقی میگردند:

 1. شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد. (جهت اعمال ضرایب شهرستانی)
 2. استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با استان محل مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد. (جهت اعمال ضرایب استانی)
 3. همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکی باشد. (جهت اعمال ضرایب شهرستانی)
 4. همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکی باشد(جهت اعمال ضرایب استانی).
 5. داوطلب حداقل چهار ( 4) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد. (جهت اعمال ضرایب شهرستانی)
 6. داوطلب حداقل چهار ( 4) سال از سنوات تحصیلی( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد. (جهت اعمال ضرایب استانی).
 7. داوطلب حداقل چهار ( 4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشد. (جهت اعمال ضرایب شهرستانی)
 8. داوطلب حداقل چهار ( 4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشد. (جهت اعمال ضرایب استانی).
 9. پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار ( 4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. (جهت اعمال ضرایب شهرستانی)
 10. پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار ( 4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. (جهت اعمال ضرایب استانی).

د) ایثارگران سهمیه 25 درصد: شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان داراي یک سال و بالاي یکسال اسارت و خواهر و برادر شاهد می باشند.

ه) ایثارگران سهمیه 5 درصد: رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد ( 25 درصد) و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت.

توضیحات عمومی:

شرایط عمومی استخدام راه و شهرسازی:

 • داشتن تابعیت ایران
 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
 • التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (براي آقایان )
  • تذکر: ملاك عمل براي ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم، زمان برگزاري آزمون استخدام راه و شهرسازی می باشد.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام میشوند.
  • تذکر: در صورت عدم تایید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی و یا معاینه پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شوراي پزشکی علوم پزشکی استان مربوطه (محل خدمت) میباشد.
 • عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
 • عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه هاي اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح
 • عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت و یا پیمانی با دستگاههاي اجرایی در زمان ثبتنام
 • تذکر: داوطلبان استخدام، نبایستی جزو نیروهاي بازخرید خدمت و یا بازنشسته دستگاههاي اجرایی باشند.
 • داشتن مدرك (رشته تحصیلی و گرایش) با مقطع تحصیلی اعلام شده در دفترچه راهنماي ثبتنام
  • تذکر 1: داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در این آزمون ثبتنام نمایند که رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی آنان با عنوان رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل این دفترچه راهنماي ثبتنام مطابقت داشته باشد. و عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد. در غیر اینصورت حذف خواهند شد.
  • تذکر 2: ملاك عمل براي محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت زمان برگزاري آزمون استخدام وزارت راه و شهرسازی می باشد. (ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه میباشد.)
 • داشتن حداقل بیست ( 20 ) سال تمام و حداکثر سن ( 30 ) سال تمام براي مدارك تحصیلی دیپلم و حداکثر ( 35 ) سال تمام برای مدارک فوق دیپلم و لیسانس و حداکثر چهل ( 40 ) سال تمام براي مدارك تحصیلی فوق لیسانس و دکتري
  • تذکر: ملاك عمل براي محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام می باشد.
  • تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه هاي معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
   • جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان 25 درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگانی که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه اختیاري در جبهه از شرط حداکثر سن معاف میباشند.
   • افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال.
   • رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.
   • داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتی، بانک ها و شرکت هاي تحت پوشش آنها، شرکت هاي بیمه هاي دولتی، شهرداري ها و موسسات و شرکت هاي دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهاي ملی و مصادره شده که به نحوي از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهاي انقلاب اسلامی و شرکت هاي تحت پوشش آنها از تاریخ 22-11-1397 به خدمت اشتغال داشتهاند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.
   • مدت خدمت ضرورت به شرط حداکثر سن مقرر در آگهی استخدامی راه و شهرسازی اضافه می شود.

تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام راه و شهرسازی (این بند در سال 1397 به دفترچه اضافه شده است):

سهمیه هاي استخدامی هر یک از شهرستان هاي مورد اشاره در استان هاي زیر به داوطلبان بومی استان مورد تقاضا، اختصاص می یابد.

 1. استان سیستان و بلوچستان (شهرهاي ایرانشهر، اسپکه و نیک شهر و زاهدان)
 2. استان ایلام (شهرهاي ایلام، چرداول و سیروان)
 3. استان فارس (شهر لار)
 4. جنوب استان کرمان (شهرهاي جیرفت، منوجان و کهنوج)
 5. استان هرمزگان (شهر بندر عباس)
 6. استان بوشهر (شهرهاي بوشهر، دشستان و کنگان)

تبصره: در هر یک از استان هاي فوق الذکر در صورت کسب حد نصاب، داوطلبان بومی شهرستان هاي مورد اشاره با ضریب 1/4 و داوطلبین سایر شهرستان هاي استان با ضریب 1/2 در هر یک از آزمونهاي کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی، محاسبه خواهد شد.

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *