حمایت مالی از دانش آموزان مناطق محروم

پایه های ساخت کشوری آباد با تربیت دانش آموزان و از طریق آموزش و پرورش انجام می شود. برای آنکه در فردای کشور نقشی داشته باشیم بهتر است از دانش آموزان محروم حمایت کنیم و موانع تحصیل آن ها را برطرف کنیم. شاید برای ما پیش نیامده باشد که به خاطر نداشتن کتاب و دفتر از تحصیل محروم شویم. اما این موضوع برای بسیاری از دانش آموزان ساکن روستاهای مرزی ایران پیش آمده است. در همین راستا ما در تیم «جامعه مجازی شهرسازی» در تلاش هستیم که برای مهر ماه امسال در مناطق مرزی اقدام به تهیه بسته های...
ادامه مطلب
برچسب ها: