اسکیس طراحی شهری چیست؟

اسکیس فضای شهری - استاد کریم وحدت

اسکیس به صورت کلی به اتود هایی از طراحی اطلاق می شود که مفهومی طراحانه و مبتکرانه را به همراه داشته باشند.

ادامه مطلب