معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواشناسي منصوب شد

در حكمي از سوي وزير راه و شهرسازي داود پرهيزكار به عنوان معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواشناسي كشور منصوب شد. به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، عباس آخوندي در حكم خود خواستار اهتمام در انجام اقدامات زير شده است: 1- افزايش توان ملي در جهت جذب فناوري‌هاي جديد و ارتقاء فناوري‌هاي موجود نظير ماهواره، راد ار، ايستگاه‌هاي اتوماتيك، سيستم‌هاي مخابراتي كامپيوتري و نرم‌افزارهاي پيشرفته 2- آموزش و توسعه سرمايه‌هاي انساني در بخش‌هاي مختلف...
ادامه مطلب