تشکیل کمیسیون بررسی اماکن متبرکه – مصوب ۶۲/۱۲/۲۵

الف) با تشکیل کمیسیون هائی در ادارات اوقاف مرکز هر استان تحت عنوان کمیسیون بررسی اماکن متبرکه»، موضوع چگونگی نظارت و کنترل ساختمان ها و اماکن متبرکه، بالاخص مساجد بررسی و طرح های مربوطه نیز در کمیسیون مذکور بررسی و تصویب و نظارت بر احداث مساجد و اماکن متبرکه بر عهده ادارات اوقاف محول گردد. اعضای کمیسیون مورد نظر نیز به شرح ذیل تعیین می گردد: ۱- نماینده محترم روحانیت ۲- نماینده سازمان اوقاف ۳- نماینده سازمان تبلیغات اسلامی ۴- نماینده ورارت مسکن و شهرسازی (اداره کل...
ادامه مطلب