بیانیه دکتر بهزادفر در مورد کنفرانس اکو-تهران

مصاحبه با جناب دکتر مصطفی بهزاد فر استاد طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران دبیر علمی کنفرانس اکو تهران با موضوعیت طراحی شهری پاسخده اکولوژیکی تنظیم مصاحبه: علی رمضانی میر www.iedi.ir جناب دکتر بهزاد فر، ضمن سلام و تشکر از وقتی که به بنده اختصاص داده اید. ممنون می شوم چند سوال اساسی که برای بسیاری از مخاطبین طراحی شهری و همچنین شرکت کنندگان در کنفرانس اکو تهران مطرح است را پاسخ دهید. پیام دکتر مصطفی بهزادفر: زخم شهر تهران در حوزه اکولوژیکی به نسبت سایر حوزه ها وخیم تر است....
ادامه مطلب