تشکیل کمیسیون بررسی اماکن متبرکه – مصوب ۶۲/۱۲/۲۵

الف) با تشکیل کمیسیون هائی در ادارات اوقاف مرکز هر استان تحت عنوان کمیسیون بررسی اماکن متبرکه»، موضوع چگونگی نظارت و کنترل ساختمان ها و اماکن متبرکه، بالاخص مساجد بررسی و طرح های مربوطه نیز در کمیسیون مذکور بررسی و تصویب و نظارت بر احداث مساجد و اماکن متبرکه بر عهده ادارات اوقاف محول گردد. اعضای کمیسیون مورد نظر نیز به شرح ذیل تعیین می گردد: ۱- نماینده محترم روحانیت ۲- نماینده سازمان اوقاف ۳- نماینده سازمان تبلیغات اسلامی ۴- نماینده ورارت مسکن و شهرسازی (اداره کل...
ادامه مطلب

تفسیر ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب ۵۷/۲/۲۷

با توجه به ابهامی که در برخی از انجمن های شهر در مورد تفسیر ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به وجود آمده است و تصور می گردد که چنانچه طرح تفصیلی شهری که به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون فوق الذکر می رسد، در صورت عدم تصویب انجمن شهر اعتباری نخواهد داشت، لذا به استناد تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۵ مزبور به شرح زیر توضیح داده میشود: - کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، طرح تفصیلی طرح جامع شهری را...
ادامه مطلب